Inzet van studenten en onderzoekers van WUR

Dit is een aanbod door Wageningen UR Wetenschapswinkel


Inzet van studenten en onderzoekers van WUR

Maatschappelijke organisaties kunnen via de Wetenschapswinkel toegang krijgen tot studenten en onderzoekers van Wageningen UR.

Wij bemiddelen bij de inzet van expertise voor het vinden van oplossingen voor vragen van uw organisatie.

Wij presenteren onze onderzoeksaanbevelingen op een voor uw organisatie bruikbare wijze. Bijv. in de vorm van een rapport, artikel, brochure of een discussiebijeenkomst. Wij zorgen voor gerichte aandacht in de media.


Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht, Ruimte / locatie, Materiaal

Advies / Expertise op het gebied van

Communicatie / PR, Klankbord / sparring partner, Marketing, Milieu-technische ondersteuning, Organisatie ondernemingsvormen, Projectplan / businessplan

Menskracht

Studenten in de bachelor en masterfase van hun studie; onderzoekers werkzaam bij Wageningen UR; coördinatie en advies vanuit de Wetenschapswinkel.

Ruimte / locatie

Wij komen het liefst bijeen op locatie bij de organisatie met een onderzoeksvraag. Maar wij hebben ook toegang tot ruimten van Wageningen UR.

Materiaal

Materiaal nodig voor het onderzoek
Dit aanbod is ook interessant...