Vitaliteitcentrum 'het Elfenlicht'

Dit is een initiatief van onbekend


Vitaliteitcentrum 'het Elfenlicht'

Onderstaand heb ik een deel van het plan gezet zoals wij dat naar de gemeente Oirschot heben gestuurd. Graag zouden wij willen starten in het recentelijk beschikbaar gekomen klooster Groot Bijsterveld. Rond het voorjaar van 2012 zullen de besprekingen vanuit de gemeente gaan plaatsvinden. Mocht deze plek niet haalbaar zijn, dan zullen wij op zoek gaan naar een alternatief.

Het Elfenlicht

De prachtige plek die nu ‘Groot Bijsterveld’ heet, zal omgedoopt worden met de naam ‘het Elfenlicht’. Een plek van ont-moeten, ont-dekken en ont-wikkelen.

Het Elfenlicht is een centrum waar wij streven naar het autonoom, gelukkig en vitaal maken van het individu, het gezin, het onderwijs, het bedrijf en dus de samenleving.

Zodra je binnen de ‘poorten’ van het Elfenlicht komt, is het alsof je de wereld daarbuiten ook werkelijk even achter je laat, alsof je je los maakt van externe factoren, om weer in contact te komen met je wezen. Binnen Het Elfenlicht kun je je veilig voelen te Zijn, ongeacht hoe je je leven leeft, hebt geleefd of wilt gaan leven. Ongeacht je achtergrond, je trauma’s, je opleiding, je verleden, je heden en je inkomen. Iedereen is welkom en wordt gezien als een ‘Goddelijk wezen’, ongeacht de rugzak die iemand meesleept en de vermogens die iemand in zich heeft. Binnen het Elfenlicht gaat het om de mens en vragen wij ons steeds af; ‘Wat heeft iemand meegemaakt, waardoor zij of hij de persoon laat zien die wij zien?’ en ‘Wat heeft iemand nodig, om die persoon te worden die zij of hij van binnen in zich heeft?’.

Het Elfenlicht is een plek van bezinning, persoonlijke ont-dekking, groei en heling. Een plek waar het veilig voelt om in contact te komen met onze emoties en gevoelens en zo ‘thuis’ te komen bij onszelf. Pas als wij ons ‘eigen, innerlijk huis’ in durven gaan, kunnen wij ont-dekken wat onze passie en missie is in dit leven, wat ons belemmert om ons ‘innerlijk pad’ te volgen en welke middelen een mens in zich heeft om een zo vitaal, gelukkig en autonoom mogelijk leven te leiden.

De energie die de Montfortanen hebben nagelaten aan het klooster en het park rondom, zullen wij dankbaar meenemen in alle ontwikkelingen die zich binnen het Elfenlicht zullen voordoen. De helende energie van Groot Bijsterveld zal blijvend terug te vinden zijn.

Op diverse plekken in het park zullen plaatsen gecreëerd worden met bankjes e.d., waar de bezoeker tot stilte en bezinning kan komen. Door een verder aan te leggen wandelroute zullen zij weer in contact komen met de prachtige natuur van het park en misschien even kunnen loskomen van de beslommeringen van het leven dat geleefd wordt buiten de ‘poorten’ van het Elfenlicht.

Ook het park zal door het jaar heen gebruikt worden om diverse ‘rituelen’ en ontspanningsmomenten plaats te laten vinden, om zo de mens dichter bij haar of zijn Wezen te brengen.

De begraafplaats zal met liefde in ere gehouden worden, om zo de energie van de paters en broeders die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Groot Bijsterveld te behouden en nabestaanden de ruimte te geven hun dierbaren te herdenken en te eren. De begraafplaats zal binnen het Elfenlicht een plek zijn van Stilte, Viering en Bezinning.

Wij stellen ons voor dat het terrein zodanig wordt (her)ingedeeld, dat bezoekers, bewoners en deelnemers van workshops en coachings zich te allen tijden kunnen terugtrekken en tot rust komen, zonder dat ze het terrein hoeven te verlaten. De prachtige bomen en waterpartij zullen het middelpunt blijven van de natuurlijke sfeer die wij willen creëren binnen het Elfenlicht.  

De kapel zal een ontmoetingsplek zijn waar lezingen, uiteenzettingen, meditaties, ‘concerten’ en workshops worden geboden die bijdragen aan de doelstelling van All About Life: ‘De mens de kracht en middelen te geven om een autonoom en vitaal leven te leiden. En dat in volle respect naar de natuur en haar omgeving’.

Een deel van het klooster zal worden ingericht voor diverse vormen van coaching, training en opleiding. Al de geboden programma’s, workshops, trainingen en opleidingen worden uitgevoerd door meerdere coaches en trainers. Hierdoor bieden wij een dusdanige diversiteit, dat het mogelijk wordt een breed bereik te krijgen van mensen.

Alle coaches en trainers werken vanuit een holistische benadering: de mens is het geheel van zijn fysieke lichaam, de psyche en de geest en heeft een Goddelijke kern in zich met een specifieke kracht en missie (de Ziel).
De jaren van onze jeugd t/m het achttiende jaar is zo bepalend voor elk mens, dat deze als een rode draad zal lopen door alle vitaliseringprogramma’s.

Naast individuele coaching zullen diverse workshops geboden worden. Dit kunnen eendaagse of meerdaagse workshops zijn. De bovenste twee etages van de zijvleugel zullen ingericht worden als slaapkamers voor de deelnemers aan de workshops en opleidingen.
De onderste twee verdiepingen van de zijvleugel, bieden een zeer goede mogelijkheid tot het creëren van 4 trainingsruimtes tot ongeveer 35 man.

De keuken van het Elfenlicht, zal zoveel mogelijk een biologische keuken worden, waarbij wij streven zoveel mogelijk eigen groente, kruiden en fruit te telen. Alles op een biologische wijze. Voeding is binnen het Elfenlicht een wezenlijk onderdeel van het (weer) vitaal krijgen van een mens. ‘Verkeerde’ voeding, kan tot een enorme belasting leiden van zowel het fysieke lichaam, als de psyche. Een disbalans op voeding wijst vaak ook op een emotionele rugzak die iemand bij zich draagt. Er zal dan ook op een zeer bewuste manier met voeding worden omgegaan, ook binnen de coachings en de workshops.
Naast de keuken zal er een ‘restaurant’ annex theehuis gecreëerd worden, waar simpele, gezonde, biologische gerechten aangeboden worden. Dit voor zowel de deelnemers van de workshops, als voor gasten die op het Elfenlicht verblijven en mensen die na hun coaching iets willen nuttigen. Ook de bezoekers van de winkel of van het park, zijn uiteraard welkom in het theehuis.

De winkel die opgezet zal worden, wordt een esoterische winkel waar naast boeken, Cd’s en video’s, ook veel middelen worden geboden, die de mens ondersteunen bij hun zoektocht naar zichzelf en het weer in balans brengen van hun lichaam en geest.

Binnen het Elfenlicht zullen een 20-tal plekken gereserveerd worden voor jongeren en (jong)volwassenen, die voor een periode van maximaal 2 jaar intensief begeleid kunnen worden. Tijdens dit verblijf ‘wonen’ zij in woonunits met 4 andere jongeren, en helpen zij naast de coachings mee bij de werkzaamheden van de dag; in het restaurant, de keuken, de tuinen, de receptie, het onderhoud enzovoort.
Wij streven ernaar dat deze jongeren weer vitaal de maatschappij in kunnen en dat zij (her)ontdekken waar hun passie ligt. Met onderwijs en opleiding hopen wij hen te ondersteunen in het nemen van hun ‘juiste’ beslissingen. Vaak zijn dit jongeren met een (zwaar) beladen, emotioneel verleden, waardoor ze psychische klachten of verslavings- c.q. gedragsproblemen hebben ontwikkeld. De jongeren waar wij ons op focussen, zijn die jongeren die een spirituele, zelfbewuste aanpak voor ogen hebben en die op een manier ‘los willen komen’ van de reguliere (psychische) wetenschap en zorg. 


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Therapie, Workshop

Op het gebied van

Innovatie, Leefbaarheid, Persoonlijke ontwikkeling, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

(ex)verslaafden, Gezinnen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een psychische beperking, Ondernemers, Ouders, Slachtoffers, Volwassenen, Zieken

Wij denken 2.500 per jaar mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

You(th) Challenge

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society