Kuminsa di Nobo (Beging Opnieuw)

Dit is een initiatief van Lucrecia


Kuminsa di Nobo (Beging Opnieuw)

Met mijn organisatie wil ik een brug zijn tussen mensen die sociale uitsluiting ervaren op de arbeidsmarkt en werkgevers die bereid zijn laagopgeleide werknemers een kans te bieden in hun bedrijf. Dit wil ik bereiken door de loonkosten van deze werknemers te kunnen vergoeden in ruil voor een plek bij de bereidwillige werkgevers. Gedacht kan worden aan functies als klasassistent, administratief assistent, tuinier, beveiliging, schoonmaak, enzovoorts. Tevens wil ik laagdrempelige en eenvoudige thuiszorg werkzaamheden leveren aan ouderen die nog zelfstandig thuis wonen maar geen sterk sociaal netwerk hebben en daardoor erg geïsoleerd thuis wonen. Verder wil ontwikkelingscursussen kunnen bieden aan de diverse werknemers.

Wij doen dit door

Financiering, Ontmoeting, Proces innovatie, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk, Workshop

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Lokale economie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Immigranten, Jongeren, Kansarmen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Minderheden

Wij denken 45 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Steungezin.nl