Voedseltuin Villanueva

Dit is een initiatief van Theodoor


Voedseltuin Villanueva

Er is behoefte in de stad Den Bosch arme(re) mensen te steunen door hen structureel verse groenten en klein fruit aan te bieden. Dat gebeurt via de Voedselbank (anno 2015 circa 600 clienten!) en de Vincventiusvereniging (via eigen restaurant). Het idee arme mensen te voorzien van verse groenten is van Dominique Villanueva (15 jaar), aangemeld bij de gemeente bij een innovatiewedstrijd. Het voorstel verdiende de eerste prijs. Het college van B&W gaf € 2500 ter stimulering van dit plan. Wij hebben de tuin naar haar genoemd.

Inmiddels is dit voorstel in 2014 concreet geworden op initiatief van Stichting CCC ‘s-Hertogenbosch (www.cccs-hertogenbosch.nl). Na een brainstorm met diverse particulieren, belangstellende organisaties en bedrijven, kwam een ‘deelnemerswerkgroep’ tot stand. Vanaf april is stevig overleg gevoerd en 11 oktober 2014 is de tuin formeel geopend. De eerste oogst is in september afgeleverd bij de Voedselbank: 300 stevige, malse kroppen sla. Andijvie en prei volgden in oktober en in november nog diverse koolsoorten.

Onze biologische tuin kent naast de doelstelling productie ook andere doelen, zoals:

  • versterken van samenwerking tussen partijen in stad en regio
  • vergroten van cohesie in de wijken Deuteren en Kruiskamp
  • verhogen van de biodiversiteit in het gebied grenzend aan de Ecologische Hoofd Structuur
  • extra kansen bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • ruimte bieden aan derden voor het verzorgen van educatieve sessies voor jong en oud op gebied van natuur, groen, tuinieren
  • gelegenheid geven aan derden om op onze tuin sessies voor teams, groepen van bedrijven/organisaties te verzorgen

Wij doen dit door

Ontmoeting, Productie, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Duurzaamheid, Sociale cohesie, Voedsel

Voor

Buurtbewoners, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Ouderen, Vrijwilligers

Wij denken 100.000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Best, Boxtel, Eindhoven, Haaren, Heusden, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Vught
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society

Initiatief

Steungezin.nl