Stagiaires natuuronderzoek

Dit is een aanbod door Wiet


Stagiaires natuuronderzoek

Toegepaste Biologie op mbo niveau
Sinds 2012 biedt Helicon Opleidingen MBO Den Bosch de opleiding Toegepaste Biologie aan. Onze leerlingen hebben veel interesse in de groene omgeving en worden opgeleid in de werelden van voeding, milieu, stadsgroen en natuur. De drijfveer achter de opleiding Toegepaste Biologie is onderzoek in en aan de Groene Leefomgeving. De leerling Toegepaste Biologie is daarin de fysiek uitvoerende van het (deel)onderzoek om de gestelde vraag of het probleem te beantwoorden.

Onderzoek tijdens de stage
In hun tweede en derde leerjaar gaan de leerlingen op stage om (mee) te werken aan een biologisch/natuurgericht onderzoek. Het is expliciet de bedoeling dat onze leerlingen vooral praktisch worden ingezet, bijvoorbeeld in dataverzameling en/of –verwerking. Let wel, we mogen niet verwachten dat zij al volledig zelfstandig kunnen opereren. Onze leerlingen zijn nog geen specialisten, zij zijn nog bezig met het ontdekken van de mogelijkheden van een toekomst in het groene werkveld. Desalniettemin hebben zij na twee jaar op onze opleiding al een respectabele basiskennis van natuur, milieu en biologie opgebouwd.

Mocht u mogelijkheden zien voor onze leerlingen, dan horen wij graag van u. De stage is 10 weken fulltime en vindt plaats van februari tot half april (tweede leerjaar) of van september tot half november (derde leerjaar).Opmerkingen

Om als erkend stagebieder voor het mbo te kunnen fungeren dient een certificering tot 'erkend leerbedrijf' verkregen te worden bij een externe accrediterende organisatie. Wij zullen hierin ondersteunen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Opmerkingen

Om als erkend stagebieder voor het mbo te kunnen fungeren dient een certificering tot 'erkend leerbedrijf' verkregen te worden bij een externe accrediterende organisatie. Wij zullen hierin ondersteunen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht

Advies / Expertise op het gebied van

Klankbord / sparring partner

Menskracht

Onze leerlingen zijn natuurlijk al extra handen, en in de begeleiding van hen kunnen wij ook ondersteunen en adviseren.
Dit aanbod is ook interessant...