Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant - VKKNB

Dit is een aanbod door Vereniging Kleine Kernen


Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant - VKKNB

De VKKNB behartigt de belangen van kleine kernen tot ongeveer 6.000 inwoners. De VKKNB heeft de ambitie om de leefbaarheid van het Brabantse platteland, en de kleine kernen in het bijzonder, te behouden en te vergroten. Om dt grote doel te bereiken bevordert de VKKNB op allerlei manieren, en in goed overleg met haar leden, dat de dorpsorganisaties zich de komende jaren verder kunnen ontwikkelen. Op die wijze blijven in onze provincie vitale organisaties behouden, van en voor burgers, die op een eigentijdse manier in hun dorp hun verantwoordelijkheid (blijven) nemen en zo actief burgerparticipatie in de praktijk brengen. Daarnaast dient de VKKNB overheden en maatschappelijke organisaties, gevraagd en ongevraagd van advies, hou zij kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de kleine kernen op het platteland.Opmerkingen

De VKKNB is bovenal een belangenorganisatie met als doel de belangen van de kleine kerngemeenschappen in de provincie Noord-Brabant te behartigen.


Opmerkingen

De VKKNB is bovenal een belangenorganisatie met als doel de belangen van de kleine kerngemeenschappen in de provincie Noord-Brabant te behartigen.

Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht

Advies / Expertise op het gebied van

Klankbord / sparring partner

Menskracht

De VKKNB adviseert en ondersteunt dorpsraden bij de oprichting en onderhouden van contacten/in contact brengen met de lokale overheden en organisaties. Speerpunten: - Ondernemende en innovatieve aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken. - Krachten bundelen door samenwerking. - Participatie van dorpsbewoners in relatie tot overheidsparticipatie. - Kennisdeling
Dit aanbod is ook interessant...