Verschanst in het Westerkwartier

Dit is een initiatief van anyk


Verschanst in het Westerkwartier

Aanleiding
De Slag bij Noordhorn en het beleg en ontzet van Niezijl in 1581 worden gezien als een keerpunt in de 80-jarige oorlog in Noord-Nederland, en als aanzet voor de uiteindelijke bevrijding van heel Noord-Nederland in 1594. De cultuurhistorische waarde van het gebied waar de Slag heeft plaatsgevonden wordt ook van steeds groter belang. Tijdens de slag speelde de molenberg een belangrijke rol als uitvalsbasis voor de Koninklijke troepen onder leiding van genoemde Verdugo. De huidige molen Fortuna, die op de locatie van de voormalige molenberg staat, viert in 2015 haar 125-jarige bestaan. 

Doelstelling

De Stichting Verschanst in het Westerkwartier heeft als doelstelling de (vergeten) Slag bij Noordhorn en het Beleg van Niezijl als onderdeel van de schansenkrijg vast te leggen, te behouden, en te ontsluiten als van cultureel erfgoed. Waarbij het versterken van de cohesie tussen de omringende (schans)dorpen en de regio toeristisch en recreatief op de kaart zetten ook belangrijke subdoelen zijn


Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Film, Publicatie, Tentoonstelling, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Cultuur, Erfgoed, Kunst, Leefbaarheid, Regionale Ontwikkeling, Sociale cohesie

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 6000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Groningen
Dit is ook interessant...