Steungezin.nl

Dit is een initiatief van Helma


Steungezin.nl

Steungezin.nl is een online initiatief voor persoonlijke armoedebestrijding. Het is het eerste buurtplatform in Peoplefunding, waarbij je als buurtbewoner een eenmalige financiƫle match maakt met een nabije buur die in armoede leeft. Hoe werkt dit? Via het platform zijn anonieme profielen zichtbaar van mensen in je directe omgeving die een openstaande rekening/factuur niet kunnen betalen. De persoonlijk gekozen match wordt anoniem bemiddeld door Steungezin.nl en bevordert wijk- en burgerparticipatie.


Wij doen dit door

Financiering, Internet/ICT, Ontmoeting, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Innovatie, Internet/ICT, Leefbaarheid, Nieuwe economie, Sociale cohesie

Voor

Buurtbewoners, Mensen die leven onder de armoedegrens

Wij denken lokaal/landelijk mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society