Stichting Shoma onderwijsbevord. NrdWe Tanzania

Dit is een initiatief van Shoma

nieuwsbrief april 2015

28 april 2015 15:27

Geachte donateur / geïnteresseerde,

Met deze eerste nieuwsbrief van 2015 willen we u op de hoogte brengen van de voortgang, die is geboekt rondom de bouw van de school in Rubya – in Hoogeveen en omstreken ook bekend als de “School van Frank”. Verder geven we aandacht aan de diverse sponsoracties, die sinds oktober 2014 voor onze stichting zijn verricht. Tenslotte staan we kort stil bij de acties, die de komende periode zullen plaatsvinden.

Bouw van de English Medium Primary School (de “School van Frank”)

Het besluit om te gaan bouwen is genomen. Op dinsdag 24 maart 2015 heeft het bestuur besloten om de helft van de school te bouwen. Met de bouw van vier leslokalen, de toiletgroep en twee andere ruimtes, één voor het schoolhoofd en de leraren en één voor de ontvangst van de ouders, zal eind april worden begonnen.

Het bestuur van Shoma spreekt van harte zijn dank uit aan alle donateurs en sponsors voor hun steun. U hebt het mogelijk gemaakt dat we nu met de bouw van de school kunnen beginnen. Wij hopen dat we een beroep op u mogen blijven doen wanneer we – over een halfjaar – met het onderwijs starten.

Aan het besluit om te gaan bouwen is het één en ander voorafgegaan. Hier volgt een kort verslag.
Frank Bigirwamungu, Klaas Niestijl en Jaap Bargeman zijn onlangs naar Tanzania gereisd. In de laatste week van februari en de eerste week van maart hebben zij veel werk verzet. Na aankomst in Dar Es Salaam, de hoofdstad van Tanzania, is er een gesprek gevoerd met James Niwagila, de architect die de tekeningen heeft aangepast naar Tanzaniaanse maatstaven (zie beide tekeningen hieronder). Ook is er gesproken over het toezicht op de bouw.

Nieuwsbrief april 2015

 

Stichting Shoma Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen 0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158 K.v.K 04076887 www.shoma.nl

Nieuwsbrief april 2015

 

In Bukoba vond een bespreking plaats over de procedure om tot goede offertes te komen. Besloten werd om vier aannemers te benaderen. Uiteindelijk zijn er twee overgebleven, die wat betreft prijs en kwaliteit vergelijkbaar zijn. Tussen deze twee aannemers zal een keuze worden gemaakt, zodat eind april met de bouw kan worden begonnen.

Ook is een bezoek gebracht aan de Peninsula English Medium School in Dar Es Salaam. Het bezoek heeft inzicht gegeven in de opzet van de school, de staf en het onderwijzend personeel, het gebruikte meubilair, de keuken, de maaltijdvoorziening voor de leerlingen en het vervoer van de leerlingen.

Stichting Shoma Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen 0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158 K.v.K 04076887 www.shoma.nl

Nieuwsbrief april 2015

Daarnaast is tot twee keer toe een bezoek gebracht aan de Mushemba Trinity School in Bukoba. Allerlei facetten waar een school mee te maken heeft, zijn besproken. Het hoofd van de school biedt de delegatie van Shoma aan te helpen met de administratieve opzet van de school.

 

Het grondwerk voor de bouw van de school is gereed en het terrein is geheel bouwrijp gemaakt. Tijd om te bouwen.

 

Stichting Shoma Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen 0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158 K.v.K 04076887 www.shoma.nl

Nieuwsbrief april 2015

Jaap, Klaas en Frank hebben tijdens hun bezoek aan Rubya sportkleding uitgereikt aan de voetbalclub Kitanga in een dorpje vlakbij Rubya. De kleding is ter beschikking gesteld door de moeder van Joey Willemsen uit Enschede. Zij werkt als gymlerares op basisschool “De Korenburg”.

Nadat Jaap en Klaas weer naar Nederland waren vertrokken, heeft Frank een aantal mensen gesproken om hen te polsen voor het te vormen schoolbestuur. Hij heeft drie personen bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur.

Kortom, op alle fronten is hard gewerkt, zowel aan de fysieke als aan de administratieve oprichting van de school.

Overzicht van de laatste acties

Dit alles zou echter niet mogelijk zijn als er niet op diverse plekken in Nederland door allerlei organisaties sponsoracties waren georganiseerd. Hier volgt een overzicht:

Jongerencentrum “De Foarikker” uit Burgum

Begin november 2014 zijn Betsy en Klaas Niestijl tijdens een bezoek aan het jongerencentrum verrast met een cheque van € 203,52. Het geld is door de jeugd bijeen gebracht tijdens de jeugddiensten die in het jongerencentrum worden georganiseerd.

Protestantse Kerk Nederland (PKN)

De PKN gemeente Burgum sponsort vanuit verschillende geledingen.

Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel

De Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel voert actie in meerdere dorpen binnen deze gemeente. Vanuit Eastermar ontvingen we reeds € 1500.

Daarnaast kregen we de opbrengst van een voor Shoma gehouden collecte uit meerdere kerken.

Leerlingen van RSG Wolfsbos verkopen bloembollen

Leerlingen van 3 klassen van de Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos, locatie Dikkenberg, hebben eind november bloembollen verkocht voor Shoma. Ton Bargeman mocht op vrijdag 31 november 2014 van Larry Meyer, teamleider van de bovenbouw, een bedrag van € 611,- in ontvangst nemen, het resultaat van deze fantastische actie!

 

Stichting Shoma Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen 0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158 K.v.K 04076887 www.shoma.nl

Cheque van Kringloopbedrijf Borne

Op vrijdag 12 december 2014 heeft Jaap Bargeman een cheque van € 1000,- in ontvangst genomen van het bestuur van stichting Kringloopbedrijf Borne. De cheque werd uitgereikt door voorzitter Ab Weinreder en secetaris Harry Rolefes.
Eén van de doelstellingen van het kringloopbedrijf is een deel van de inkomsten terug te geven aan de gemeenschap door goede doelen te steunen. Shoma is dit jaar één van die goede doelen en daar zijn we heel blij mee!

CSG Liudger uit Burgum

Nieuwsbrief april 2015

 

Ruim 625 leerlingen en het personeel van CSG Liudger in Burgum hebben op 5 december 2014 een sponsorloop gehouden voor Shoma. Op een parcours van 500 meter zijn door alle deelnemers zoveel mogelijk rondes gelopen met als doel geld in te zamelen om kinderen in Rubya naar school te laten gaan. De actie is bijzonder geslaagd. Mevrouw M. IJedema, directeur van de locatie Burgum, heeft op vrijdag 19 december 2014 een prachtig cadeau in de vorm van een cheque ter waarde van €9037,40 overhandigd aan Betsy en Klaas Niestijl van onze stichting. De foto spreekt voor zichzelf.

Schaatsgroep Thialf schaatst voor Shoma

Op donderdagmiddag 5 februari 2015 heeft Schaatsgroep Thialf in ijsstadion “Thialf” in Heerenveen de afsluitende schaatstocht van het seizoen over 100 ronden georganiseerd. Deze afsluiting van het seizoen is door het bestuur in het teken geplaatst van het goede doel. Deze keer is dat Shoma. Drijvende kracht achter dit initiatief is Baukje de Jong-Spoor geweest. Voorafgaand aan de tocht hebben de deelnemers gedoneerd aan onze stichting. De donaties zijn in ontvangst genomen door Jaap Bargeman, Jellie Schelhaas en Bert Hazeborg.

De schaatsgroep bestaat uit ongeveer 100 zeer enthousiaste en gedreven senioren. De leden komen uit de noordelijke provincies, waarvan het merendeel uit Friesland. In de herfst en de winter traint de schaatsgroep op maandag en donderdag. ’s Zomers organiseert het bestuur van de groep altijd een fietstocht over 120 kilometer. Kortom, zeer sportieve mensen, die ook gulle gevers zijn gebleken. De leden van de schaatsgroep Thialf hebben het mooie bedrag van € 810,- bij elkaar gebracht.

Stichting Shoma Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen 0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158 K.v.K 04076887 www.shoma.nl

Pepermuntactie op RSG Wolfsbos

Opnieuw hebben leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos uit Hoogeveen hun maatschappelijke stage ingevuld door pepermunt te verkopen.
Op donderdag 19 februari 2015 hebben Ton Bargeman, Betsy en Klaas Niestijl en Bert Hazeborg in een aantal klassen van het VMBO een korte inleiding gehouden over het werk van Shoma. De leerlingen hebben zich daarna met groot enthousiasme opgegeven voor de pepermuntactie. De opbrengst van deze actie is nog niet bekend op het moment dat deze nieuwsbrief is geschreven.

Komende acties

Voortgezet onderwijs

Op het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos in Hoogeveen zijn diverse acties in voorbereiding. Wat deze acties precies behelzen, is op dit moment nog niet bekend.

De OSG Singelland in Burgum is acties aan het voorbereiden voor Shoma.

Wereldwinkel in Burgum

De wereldwinkel in Burgum gaat Tony’s Chocolonely verkopen en schenkt een percentage van de opbrengst aan Shoma.

Cascaderun

Op zondag 19 april 2015 vindt in Hoogeveen de jaarlijkse Cascaderun plaats. Ook tijdens deze editie is Shoma één van de goede doelen waarvoor men kan lopen. Een afvaardiging van het bestuur zal dit jaar weer meelopen.

Drôme Tour

De Drôme Tour is een zesdaags fietsevenement voor de sportieve toerfietser in het departement La Drôme in Frankrijk. Als u met deze Tour meefietst, doet u meer dan een sportieve prestatie neerzetten: u fietst voor het goede doel! In 2015 en 2016 is dat goede doel: Shoma. In 2015 zal de Drôme Tour plaatsvinden van zaterdag 6 juni tot en met zaterdag 13 juni. Uitgebreide informatie over de Drôme Tour vindt u op www.drometour.com .

Nieuwsbrief april 2015

 

Stichting Shoma Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen 0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158 K.v.K 04076887 www.shoma.nl

Ook op de website van stichting Shoma zal aandacht worden besteed aan dit prachtige fietsevenement. Binnenkort kunt u er verhalen aantreffen van deelnemers die de Tour fietsen en hun sponsoren.

Sponsoren zijn altijd welkom! 

nieuwsbrief_april_2015_definitief.pdf   
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society