Stichting De Heggerijders

Dit is een initiatief van Antoinette


Stichting De Heggerijders

Waarom is er een stichting De Heggerijders?

Voor velen is op vakantie gaan de normaalste zaak van de wereld, helaas niet voor iedereen.
Daarom is dit idee ontstaan:

een betaalbare camping opzetten voor jong, ouderen &huisdieren ( meestal ) honden,
waarbij flora en fauna in stand worden gehouden.

Het voorbereiden tot het exploiteren van een camping door en voor mensen met afstand van de arbeidsmarkt
met banen voor personen met arbeidsbeperkingen ( Wajong, psychisch e.d) en ver van de arbeidsmarkt
( bijstandsgerechtigden, "te"oude ww'ers e.d) met werk voor, tijdens en na het seizoen.


Er zijn nog meer ideeën bij, maar dit is het basis idee.

 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het organiseren van activiteiten en festivals om zo een financiële basis voor het realiseren van de camping te creëren.

– het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.

– De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Op 10 mei j.l.,heeft de stichting het eerste festival georganiseerd, zie onze facebook pagina Heggerijders Festival voor een impressie & reacties.

Voor een volgend festival hebben we weer donaties en sponsoring nodig..

De andere expertises hebben we nodig om de camping te realiseren.

 

 

 


Wij doen dit door

Evenement, Organisatie opbouw, Re-integratie, Workshop

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Dieren, Duurzaamheid, Lokale economie, Milieu, Natuur

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 500 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Velsen
Dit is ook interessant...

Initiatief

Het Dierenorkest

Initiatief

Doedertoe