Landgoed De Denneboom

Dit is een initiatief van Pauline


Landgoed De Denneboom

Doorontwikkelen landgoed De Denneboom voor duurzaam behoud cultuurhistorisch erfgoed complex. Omvormen van landbouwgrond naar natuur en/of natuurgerichte landbouw in de provinciale ecologische hoofdstructuur én 3,5 ha daarbuiten om onder te brengen bij het Groenontwikkelnetwerk. Het komen tot nieuwe verdienmodellen door met natuur te ondernemen. Herstellen van een oud (keltisch) natuurheiligdom waarbij serene, sacrale rust centraal staat. Het ontplooien van aanverwante dienstverlening op de uitvaartbranche, waarbij de natuur (zowel grondstoffen als landschapsdiensten) centraal staat. 

 

 

 


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Educatie, Evenement, Organisatie opbouw, Therapie, Workshop

Op het gebied van

Duurzaamheid, Erfgoed, Lokale economie, Natuur, Nieuwe economie, Persoonlijke ontwikkeling

Voor

Kinderen, Mannen, Volwassenen, Vrouwen

Wij denken 1000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Verenigde Staten
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Molenhoek