samen spelen

Dit is een initiatief van soraya


samen spelen

In samenwerking met Humanitas en de Blijf Groep educatieve - en speelse activiteiten organiseren voor de gezinnen; zoals het bezoeken van een kinderboerderij, Naturalis,  of een dierentuin. Elke activiteit is gekoppeld aan een educatieve doelstelling. Bijvoorbeeld: bij het bezoek aan de kinderboerderij wordt er een vrijwilliger (met een achtergrond in de biologie) gekoppeld aan de groep - zij/hij zal meer vertellen over de dieren, eetpatronen en leefomstandigheden.

Belangrijke pijlers:

- De ouders leren spelen met hun kinderen (vooral binnen de Blijf Groep is dit erg moeilijk voor de moeders);

- De moeders komen met elkaar in contact in een neutrale en veilige omgeving;

- De moeders kunnen zelf een oogje in het zeil houden - het is een gezinsactiviteit;

- De moeders zetten, onder begeleiding, de eerste stappen terug in de maatschappij, waardoor de kinderen zich ook veiliger voelen in hun omgeving.

 


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Dieren, Leefbaarheid, Natuur, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie

Voor

Gezinnen, Kansarmen, Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Slachtoffers, Vrouwen

Wij denken 8000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Amsterdam
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

New world society

Initiatief

Une Femme Fatale

Initiatief

NOSTALANDIA