Stagiaires studierichting Stad en mens

Dit is een aanbod door Yoni


Stagiaires studierichting Stad en mens

De groeiende stad is dynamisch. Belangrijke thema’s zijn leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en sociale cohesie. De studierichting Stad en mens van Helicon leidt op tot een breed aantal functies binnen de stedelijke omgeving. De vier studierichtingen (lifestyle, stad en wijk, vrijetijd, water en energie) hebben elk een eigen focus. Het fundament onder de vier studierichtingen is een brede basisopleiding waarbij vanuit de oorsprong van Helicon, aandacht is voor de groene omgeving. Naast inhoudelijke onder-werpen is er veel aandacht voor het ontwikkelen van brede managementvaardigheden en competenties om vrij, proactief en zelfstandig te bewegen in (veranderende) organisaties.

Praktijkervaring
Het opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Niet alleen door stages, maar ook door te werken aan projecten voor opdrachtgevers. Denk aan projecten als het organiseren van een evenement, het maken van een duurzaamheids-scan of het (her)ontwerpen van een park. Tijdens een stageperiode lopen leerlingen zoveel mogelijk mee en ondersteunen ze bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast werken ze aan een stageopdracht. Deze dienen ze zelf, in overleg met het stagebedrijf en hun coach, te formuleren.

Stageperiodes

  • Leerjaar 1 - 10 weken (februari-april)
  • Leerjaar 2 - 10 weken (november-februari)
  • Leerjaar 3 - 10 weken (september-november)
  • Leerjaar 3 - 8 weken examenstage (maart-juni)

Voorbeelden van stageopdrachten

  • Organiseren van een openingsevenement
  • Uitvoeren van een bewonersonderzoek
  • Inventarisatie van een (natuur)gebied
  • Organiseren van educatieve activiteiten voor kinderen
  • Uitwerken van een besparingsplan op gebied van water en energie
  • Kinderen bewust maken van het belang van gezonde voeding


Opmerkingen

Om als erkend stagebieder voor het mbo te kunnen fungeren dient een certificering tot 'erkend leerbedrijf' verkregen te worden bij een externe accrediterende organisatie. Wij zullen hierin ondersteunen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Opmerkingen

Om als erkend stagebieder voor het mbo te kunnen fungeren dient een certificering tot 'erkend leerbedrijf' verkregen te worden bij een externe accrediterende organisatie. Wij zullen hierin ondersteunen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij bieden

Menskracht

Menskracht

Stagiaires!
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Mobility Hack