Mobility Hack

Dit is een aanbod door Jongerenraad Son en Breugel


Mobility Hack

Jongeren in Son & Breugel kunnen niet op een voor hun passende manier van Son & Breugel naar Eindhoven en/of Den Bosch komen. Het OV sluit onvoldoende aan qua frequentie en tijdsduur, fietsen is te ver en met de auto is geen duurzame optie. Om aandacht rondom dit thema te genereren en vernieuwende en creatieve oplossingen voor dit vraagstuk te genereren organiseert de jongerenraad Son & Breugel een Mobility Hack. Studenten, bewoners van Son & Breugel en stakeholders vanuit het professionele werkveld worden uitgedaagd om in co-creatie tot een oplossing te komen.


Wij bieden

Menskracht

Menskracht

De leden van de jongerenraad en studenten van Helicon Tilburg: Stad & Mens
Dit aanbod is ook interessant...