park om de Hoek Levantplein en omgeving

Dit is een initiatief van Rudy

Wij denken ongeveer € 10.000,00 nodig te hebben en zoeken een donatie/subsidie van € 10.000,00. Wij hebben advies/expertise op het gebied van Financiële en/of bedrijfseconomische kennis, Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner, Milieu-technische ondersteuning, Organisatie juridische Kennis. Onze menskracht bewoners en mensen op afstand van de arbeidsmarkt om samen de inrichting vorm te gaan geven Ons materiaal bestaat uit groen, hout, stenen en grond en graaf en spitmachine.
Dit is ook interessant...

Initiatief

Precious Plastic

Initiatief

New world society

Initiatief

Verdubbeldag