Ruilwinkel Nieuwegein

Dit is een initiatief van Ruilwinkel Nieuwegein


Ruilwinkel Nieuwegein

Al meer dan een half jaar loop ik rond met het idee een ruilwinkel op te starten in Nieuwegein. Gekozen voor een ruilwinkel boven een weggeefwinkel, omdat ik denk dat dit zorgt dat mensen uit hun slachtofferrol komen/blijven.
Elk mens heeft wel iets te ruilen. Misschien niet altijd fysiek, dan toch zeker in de vorm van een dienst. (heggen snoeien, ramen zemen, oppassen, taarten bakken enz.)

Belangrijke doelen zijn: Het samenbrengen van de burgers, het tonen dat geld niet zaligmakend is, hergebruik van nog goede producten die anders op de stort terecht komen en weer meer gevoel voor waarde creeren.

Een lokatie voor mijn initiatief is beschikbaar. Ook heb ik de optie om leer/werkplaatsen te creeren voor  jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Wat nog ontbreekt zijn de materialen of de financieen om de lokatie winkelklaar te maken. Te denken valt aan (veel) hout, isolatiemateriaal, verf en stevige stellingkasten.
En natuurlijk nog wat helpende handen om te zorgen dat al dit materiaal toegepast gaat worden. 


Wij doen dit door

Ontmoeting, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Duurzaamheid, Milieu, Nieuwe economie, Sociale cohesie

Voor

Buurtbewoners, Gezinnen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een verstandelijke beperking

Wij denken 1000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nieuwegein
Dit is ook interessant...

Initiatief

Precious Plastic

Initiatief

New world society

Initiatief

Verdubbeldag