PlanBrouwersmeer

Dit is een initiatief van R.M.


PlanBrouwersmeer

Plan Brouwersmeer – opslag windenergie in valmeer

In 2023 staat er 4.500 MW aan windenergie op het Nederlandse deel in zee geïnstalleerd. Genoeg voor 5 miljoen huishoudens. Probleem is de continuïteit van de opgewekte elektriciteit gezien de fluctuaties in windaanbod. Het is noodzakelijk windenergie te bufferen. Al in 1981 is het Plan Lievense in de Markerwaard gelanceerd voor het creëren van een windopslagbekken. De urgentie is nu echter veel groter dan 30 jaar geleden. Een zeer geschikte locatie is voor de Brouwersdam tussen de koppen van Goeree en Schouwen- Duiveland. Het Plan Brouwersmeer behelst een opslagbekken van ca. 20 m2 kilometer (4 x 5 km), bestaande uit een ringdijk met een valmeer met een diepte van 40 m, het geheel ecologisch ingebed in de omgeving. Het opslagbekken biedt de mogelijk 25 % van de windenergie op zee voor ruim één week op te slaan (1.000 MW). De opwekking geschiedt door middel van hydroturbines, het oppompen geschiedt met windenergie en elektriciteitsproductie geschiedt met het vollopen van het meer. Om het Plan Brouwersmeer economisch aantrekkelijker te maken is combinatie met recreatie, aanleg jachthaven, recreatieve faciliteiten, etc mogelijk. Het Plan gerandeert de spuimogelijkheid van zoutwater van het Grevelingenmeer. De windenergie capaciteit op Goeree-Overflakkee van 250 MW kan benut worden voor buffering 's nachts. De kosten voor aanleg bedragen enkele miljarden. Verder investeren in windenergie zonder een adequate opslagfaciliteit is zeer onwenselijk, aangezien dan het geïnvesteerd kapitaal in windenergie op zee niet rendabel wordt en centrales met CO2-uitstoot noodzakelijk blijven.

Oostvoorne, februari 2017
ing. R.M. Serlé

www.rmserle-energieconsultancy.nl/plan-brouwersmeer/

 


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Financiering, Natuurbeheer, Onderzoek, Proces innovatie, Productie

Op het gebied van

Duurzaamheid, Energie, Innovatie, Lokale economie, Regionale Ontwikkeling, Water

Voor

Ondernemers

In

Zeeland, Zuid-Holland
Dit is ook interessant...

Initiatief

House of Colors

Initiatief

Sponsor gezocht