Werklozen voorzien van een baan en voedsel

Dit is een initiatief van Ruud


Werklozen voorzien van een baan en voedsel

Wij reageren hiermee op Minister Ploumen: 'Er zijn de komende jaren enorme investeringen nodig om de internationale klimaat- en ontwikkelingsdoelen te behalen. Nederlandse bedrijven hebben de kennis en kunde in huis om andere landen hierbij te helpen. Maar nog te vaak lukt het hen niet financiering te vinden voor kansrijke buitenlandse projecten, vooral in ontwikkelingslanden

.De Stichting Barbarugo, met een Nederlands-Ghanees bestuur, doet aan efficiënte ontwikkelingshulp. Ze wil werklozen in Noord Ghana in staat stellen hun eigen boterham te verdienen, zodat hun kinderen naar school kunnen en de vicieuze cirkel van armoede doorbroken wordt. Voor de bereiding van hun maaltijden hebben ze brandstof nodig. Hiertoe worden de spaarzame bomen gekapt, zelfs de mooiste hardhouten bomen. Het is door de overheid verboden, maar de mensen kunnen niet anders.
Noord Ghana behoort tot het sub-Sahara gebied. Er is te veel droogte, zodat de tuinbouw nauwelijks zelfvoorzienend is, en er zijn te weinig middelen van bestaan.  De werkloosheid is er groot. Velen zijn analfabeet.

Ons business plan beschrijft een investering van 60 M€ in10 jaar, uit te breiden tot 500 M€ in 20 jaar.  

 zie https://barbarugo.files.wordpress.com/2017/03/161104-fifth-draft_ext-version.pdf

De foto laat een plantage zien. Vier jaar geleden was dat nog een kale savanne.

 

 

 


Wij doen dit door

Financiering, Natuurbeheer, Organisatie opbouw, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Energie, Leefbaarheid, Milieu, Natuur

Voor

Mannen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Ondernemers, Volwassenen, Vrouwen

Wij denken 1000000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Ghana
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Ezelshoeve's 2020