Brand New World: Reshape #Worldcooperation

Dit is een initiatief van Maarten


Brand New World: Reshape #Worldcooperation

Brand New World: Reshape #Worldcooperation is een nieuw initiatief dat aandacht vraagt voor wereldwijde samenwerking. Door met name jongeren aan te spreken om mee te denken over problemen van armoede tot klimaatverandering, die zo moeilijk te bestrijden blijken via de diplomatieke kanalen van de VN, hoopt BNW een beweging op gang te krijgen voor hervorming van onderop. 

Een van de plannen is de organisatie van een zomerconferentie, gewijd aan het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad in 2018. Hoe kan de burger bijdragen aan de Nederlandse inbreng?


Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Website

Op het gebied van

Nieuwe economie, Ontwikkelingssamenwerking

Voor

Jongeren, Vrijwilligers

Wij denken 5-250 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society