Kroonz©

Dit is een initiatief van Robert


Kroonz©

Eén op de 5 (!) werknemers heeft er nu al mee te maken: een chronische ziekte tijdens je loopbaan. Dat worden er in de toekomst nog meer! Kroonz© helpt betrokkenen bij alle vragen rondom werk en chronisch ziek zijn.

Steeds meer mensen krijgen  te maken krijgen met chronische ziektes. Steeds meer mensen hebben of krijgen een belang bij het behouden van die baan. Of zijn gebaat bij gerichte ondersteuning om hun huidige of toekomstige baan te behouden of goed te kunnen uitvoeren.

In de maatschappij is veel aandacht gericht op behandeling en preventie van terminale of chronische ziektes. En terecht. Maar steeds vaker merken we dat de factor ‘arbeid’, niet de aandacht krijgt die het verdient. Primair is ondersteuning van patiënten en hun omgeving gericht op de behandeling, maar juist (tijdige) aandacht voor de werksituatie kan veel toegevoegde waarde hebben in het vervolgproces. Vooral  indien de behandeling is afgerond of de fase van ‘onderhoud’ heeft bereikt.

Kroonz © wil gaan voorzien in een (digitaal) platform dat concreet bijdraagt aan een betere aansluiting tussen de wensen en verwachtingen van patiënten en hun directe omgeving, enerzijds en een grote groep professionals die zich bezighouden met de diverse deelonderwerpen uit het domein ‘chronisch ziek en werk’.  Concreet richt Kroonz© zich dus op de patiënt, die centraal moet staan en de grote groep zorgverleners, arbeidsmarktprofessionals, werkgevers, verzekeraars, zorgverzekeraars, de wetenschap en de bedrijfsgeneeskunde. Kroonz© richt zich niet alleen op producten/diensten, maar ook op kennis, kennisdeling  en inzicht.


Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Re-integratie, Voorlichting, Website, Workshop

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Duurzaamheid, Innovatie, Sociale cohesie, Welzijn, Zorg

Voor

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Zieken

Wij denken 2,5 miljoen mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

ubuntu bakery