Biodiversiteits Tool

Dit is een initiatief van Maik


Biodiversiteits Tool

De Biodiversiteits Tool is een meet- en adviessysteem voor het ecologisch beheren van natuur. De tool is gebaseerd op een drietal inventarisaties: soorten (flora en fauna), landschap en huidig beheer. Het systeem analyseert deze gegevens en geeft vervolgens een aantal adviezen om de biodiversiteit te versterker door middel van natuurlijke inrichtingen en inheemse, gebiedseigen, soorten. De Tool kan op verschillende manieren worden toegepast, onder andere: - Als meetsysteem voor de kwaliteit van natuurlijke inrichtingen (denk aan natuurvriendelijke oever of houtwallen) en beheersstappen - Om de ecologische potentie van een gebied te bepalen - Als ecologisch "ontzorger". Het systeem stelt te gebruiker in staat zijn/haar gebied ecologisch te beheren zonder over veel ecologische kennis te beschikken. - De tool maakt natuur vergelijkbaar. Hiermee kan gekeken worden waar de effecten van het (ecologisch) beheer het grootst zijn zodat men de beheer inspanningen op het juiste gebied kan richten. - De tool kan gebruikt worden om de waarde van natuur en natuurlijke inrichtingen te bepalen. Op het moment ligt er een werkend concept voor de agrarische wereld (de AgroBioDiversiteits-Tool, ABD-tool) en wordt er gewerkt aan een variant voor stedelijk gebied en voor grotere (natuur) gebieden. Het doel van de tool is het versterker van de biodiversiteit door een eenvoudig inventarisatie en advies systeem waarbij de focus ligt op ecologisch functionele inrichtingen.


Wij doen dit door

Educatie, Onderzoek, Voorlichting

Op het gebied van

Duurzaamheid, Innovatie, Landschap platteland, Leefbaarheid, Milieu, Natuur

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken Landelijk mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Nostalandia

Initiatief

Het Afval Atelier

Initiatief

Erasmus Tuinen