Fondsenwerving voor stichtingen en verenigingen

Dit is een aanbod door Judy


Fondsenwerving voor stichtingen en verenigingen

Aubrain Charity helpt goede doelen bij het realiseren en optimaliseren van hun activiteiten. We doen dat door middel van het geven van advies en het werven van fondsen. We selecteren op basis van deskundigheid en ervaring die doelen die zich onderscheiden door onder meer professionaliteit, effectiviteit en continuïteit van de projecten. Daarbij hechten we tevens veel waarde aan het enthousiasme van de betrokken mensen.

Het betreft projecten op cultureel, educatie, sociaal ondernemen en maatschappelijk gebied waar grote affiniteit mee bestaat. Voor het welslagen van deze projecten zijn creativiteit en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Daarbij is het realiseren, ontwikkelen én onderhouden van een goed relatienetwerk van groot belang. Dit alles is binnen Aubrain Charity aanwezig. 


Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Financiering zoeken en werven, Projectplan / businessplan
Dit aanbod is ook interessant...