Hulp bij subsidies aanvragen

Dit is een aanbod door Mare


Hulp bij subsidies aanvragen

Ik begeleid culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en realistisch projectplan te maken, inclusief planning en begroting. Ook doe ik voor jou de subsidieaanvragen en fondsenwerving. Heb jij een mooi idee? Neem dan contact op.

Wij bieden Advies / expertise. Advies en Expertise op het gebied van Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner, Projectplan / businessplan. Voor meer informatie bezoek onze website.
Dit aanbod is ook interessant...