Samen Opwerken

Dit is een initiatief van NCR


Samen Opwerken

SAMEN OPWERKEN

Revitalisering van Rotterdammers rond de armoedegrens
in een nieuw in te richten Ervaringswerkcentrum

Het Ervaringswerkcentrum wil ondersteuning verlenen aan mensen die de sneltrein van de maatschappij niet kunnen halen en daardoor vroeg of laat onder de armoedegrens duiken.

In een nieuw in te richten centrum worden inspanningsprestaties geleverd om voor hen het actuele maatschappelijke leven alsnog bereikbaar te maken.

Mensen worden zo zelfbewuster en krachtiger, krijgen een meer betrokken plek in de maatschappij en worden minder uitgesloten.

De ondersteuning van onder andere mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is er op gericht:

·   hen te laten vitaliseren

·   hen voorgaan in de bestrijding van eenzaamheid of het doorbreken van het isolement.

·   hen te steunen bij het vergoten van de zelfredzaamheid zodat zij de regie over het eigen leven weer in handen krijgen.

·   hen te helpen bij het nastreven van verbetering of behoud van de kwaliteit van leven om zelf deel te nemen aan de maatschappij.

·   hen zo stimuleren dat zij naar eigen vermogen kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven.

·   hen activeren langs de treden van de participatieladder naar vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding of betaald werk.

.


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Financiering, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfredzaamheid

Voor

Alleenstaanden, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Volwassenen

Wij denken Uitgaande van werktijden van 20 uur, kunnen 90 mensen per week op een gestructureerde manier geholpen worden. Daarnaast is het mogelijk dat incidenteel groepen mensen en particulieren gebruik maken van de werkplaatsen. mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Rotterdam
Dit is ook interessant...

Initiatief

alterzorg