Stand

Dit is een initiatief van Anne


Stand

De stichting stelt zich het volgende ten doel;
1 Bevorderen van de bewustwording en kennis omtrent de situatie van
achterblijvers (zijnde dierbaren zoals kinderen, partners, ouders, familie, vrienden en kennissen) van mensen die zijn ingesloten
in een penitentiaire inrichting en of forensische kliniek;
2 Verbeteren van de positie van achterblijvers door in de ruimste zin van
het woord, hun (gezamenlijke) belangen te behartigen;
3 Ondersteunen en informeren van individuele achterblijvers;
4 Indirect; het werken aan de positie van de gedetineerde bij vrijlating door de noodzakelijke ondersteuning te bieden aan het sociale
netwerk van de (ex)gedetineerde.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1 Het opstarten van een telefonische en digitale helpdesk naast de al bestaande besloten Facebook hulpgroep, gerund door achterblijvers;
2 Het gebruik maken van sociale media en een periodiek magazine;
3 Het geven van voorlichting in algemene zin en op specifieke
onderwerpen;
4 Het mobiliseren en realiseren van een breed netwerk actief op het gebied van justitie en detentie;
5Actievoeren en het direct in gesprek gaan met betrokken instanties zoals daar zijn Dienst Justitiƫle Inrichtingen, Gemeenten,
politiek, etc.;
6 Het ontwikkelen van projecten gericht op probleemgebieden zoals Schuldhulpverlening, Budgetondersteuning,
Juridisch advies en gezinsondersteuning;
7 Het werven van sponsoren en donateurs;
8 Naast het uitdragen van missie en visie
alle verdere relevante activiteiten.
Wat zijn de vaste, reguliere activiteiten van


Wij doen dit door

Ontmoeting, Publicatie, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Innovatie, Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Kinderen, Ouders, Vrouwen

Wij denken 100000 per jaar mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

OverMalbruggen

Initiatief

One Roof

Initiatief

nubewustleven