Leer-werktraject Tafelvanzeven horeca

Dit is een initiatief van M.L.


Leer-werktraject Tafelvanzeven horeca

Stichting Tafelvanzeven is een cateringbedrijf annex leerwerkbedrijf in Rotterdam. Bij Tafelvanzeven krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te leren en te werken in de catering. Omdat trajecten bestaan uit een opleiding en uit werken in de praktijk noemen we dit ‘leerwerktrajecten’. De Deelnemers aan de leerwerktrajecten voeren cateringopdrachten en stageopdrachten uit. Dit zijn zowel betaalde marktconforme opdrachten als bijvoorbeeld stageopdrachten bij partners in de zorg en werkzaamheden in de Huizen van de Wijk en bij welzijnspartners. Daarnaast volgen de deelnemers intern een cursus, variërend van alfabetisering tot sociale hygiëne. De cursusinhoud was altijd gericht op de cateringpraktijk, maar sinds 2022 ook aan de zorgpraktijk. Afhankelijk van het taal- en leerniveau volgt de deelnemer een cursus. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van Tafelvanzeven na afronding van een traject. Alle werkzaamheden in de catering van Tafelvanzeven worden uitgevoerd door deelnemers aan de leerwerktrajecten. Het cateringteam dat de keuken aanstuurt bestaat uit oud-cursisten. De werkzaamheden van de zorg worden in de Zorg uitgevoerd of bij een Huis van de Wijk. De coördinator heeft de dagelijkse leiding. De lessen worden gegeven voor bevoegde docenten. https://www.youtube.com/watch?v=6uQkIPB_n5M

Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Voedsel

Voor

Buurtbewoners, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Vrijwilligers, Vrouwen

Wij denken 16 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Rotterdam
Dit is ook interessant...

Initiatief

OverMalbruggen

Initiatief

Authentiek Wonen