IN de maatschappij

Dit is een initiatief van Nancy


IN de maatschappij

All inclusive werkt met een methode om het voor ieder individu mogelijk te maken zijn waarde in te zetten binnen de samenleving. En zich zo op wederkerige basis deelnemer van de samenleving te voelen. In een traject van een half jaar zijn er afwisselend gezamenlijke en individuele bijeenkomsten. Gedurende de bijeenkomsten ontdekt de deelnemer zijn kwaliteiten en waar deze ingezet kan worden om zo in de reguliere samenleving te staan. All inclusive werkt met het principe dat ieder mens van waarde wil zijn. Dit bereiken we door de deelnemer zelf de regie te laten behouden over zijn/ haar verloop. De insteek is op systemische wijze.

https://www.facebook.com/allinclusiveparticipatiecoach.nl/videos/738700219651902/


Wij doen dit door

Onderzoek, Ontmoeting, Proces innovatie, Re-integratie, Therapie

Op het gebied van

Leefbaarheid, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

(ex)verslaafden, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking

Wij denken Een ieder die afstand tot de samenleving ervaart mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Arnhem
Dit is ook interessant...

Initiatief

Jongeren aan Slag

Initiatief

gz vakantie

Initiatief

a-Lief