Ondersteuning voor initiatieven en aanbieders

Dit is een aanbod door Thomas

Ondersteuning voor initiatieven en aanbieders

Wanneer je als initiatiefnemer en/of aanbieder jouw aanbod op werkplaats Het Groene Woud plaatst ben je natuurlijk erg benieuwd hoe kansrijk een goede match is. Om te komen tot een succesvolle match is het belangrijk dat beide partijen, zowel de initiatiefnemer als de aanbieder, een duidelijke visie tot elkaar kunnen communiceren. 

Wij bieden

Menskracht

Menskracht

Als werknemer en ondersteunend personeel van werkplaats Het Groene Woud is mijn functie het koppelen- en onderhouden van matches. Het afwegen van goede matches is hierbij een belangrijk onderdeel waarbij ik kijk naar een duidelijke vraag- en aanbodregeling waarbij ook de uitgangsprincipes en kernwaarden van Het Groene Woud worden nagestreefd. Mocht u na het lezen geïnteresseerd zijn en ondersteuning wenselijk vinden? Dan kan ik u kosteloos ondersteunen met het zoeken, koppelen en onderhouden van een potentiële match.

Gerelateerd aanbod

Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke martkplaats, waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Het IdealenKompas matcht op behoefte aan financiering, advies (verschillende expertises), menskracht, ruimte/locatie en materiaal.

Organisaties, of personen, met een aanbod voor het ondersteunen van een initiatief, maken een profiel aan voor hun aanbod. Als het profiel volledig is ingevuld ziet elke gebruiker welke initiatieven of aanbieders matchen met het eigen profiel.