Stichting Bubeclu

Dit is een initiatief van Paul


Stichting Bubeclu

Samenvatting:

Twee jaar geleden is er vanuit vrijwilligers een initiatief gestart in Wijk en Aalburg namelijk het Participatiehuis Bubeclu. In samenwerking met de gemeente Aalburg en overige subsidie initiërende instellingen, zijn we gaan samenwerken aan een plaats in de gemeente. Nu twee jaar later, is de gemeente aan het hervormen en is het bestuur het bestemmingsplan van Bubeclu aan het heroverwegen. Wat ik wil proberen is van Bubeclu een gezellig zalencentrum te maken.

Ten aanzien van dit project is de ambitie, om dit burgerinitiatief te laten slagen. Al twintig jaar wordt er gewerkt aan een plaats in de gemeente om dergelijke activiteiten tot stand te brengen. Helaas vanwege allerlei belangen (politieke, persoonlijke, commerciële, bestuurlijke, en financiële) heeft werkelijke groei nog niet plaatsgevonden. Mijn ambitie is om dit initiatief te laten groeien, niet door blind vertrouwen, maar door een zakelijke, frisse start.

Projectomschrijving

Een multifunctioneel gebouw, een zalencentrum van en voor iedereen aan de Nijverheidsstraat nummer twee.

Doelstelling project

De inwoners van Wijk en Aalburg en omstreken voorzien van een gezellig zalencentrum en buurt gelegenheid. Wat centraal staat is maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten. Dit zorgt voor een gezamenlijke verbinding in de kern van onze gemeenschap. Een plaats van en voor iedereen.

Hoe?

Ik wil graag fondsen werven om kleinschalige evenementen op te zetten. Met het fonds kan ik ervoor zorgen dat Bubeclu na verloop van tijd op eigen benen kan staan gezien activiteiten.

 

 


Wij doen dit door

Evenement, Film, Financiering, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Cultuur, Innovatie, Kunst, Leefbaarheid, Productie en consumptie, Welzijn

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 13300 personen mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Aalburg
Dit is ook interessant...

Initiatief

OverMalbruggen

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Raakvlak Academie

Initiatief

Delivery2care