Dialogen Arbeidsrelaties Chron. Psych. Aandoening

Dit is een initiatief van Platform SámenWerken


Dialogen Arbeidsrelaties Chron. Psych. Aandoening

Iedereen wil ertoe doen. Iedereen doet ertoe. Bij arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige psychische aandoening zijn veel professionals en organisaties betrokken. Ieders persoonlijk en professioneel leven, zorg- en welzijnsorganisaties, arbeidsmarkt, verzekeraars, ondernemingen/ondernemers, wijken en buurten...Het blijkt een complexe unieke werkelijkheid. Iedere keer opnieuw. Kijkend naar resultaten tot nog toe dan blijkt dat deze voor mensen met een langdurige psychische aandoening die kunnen en willen meedoen in de samenleving minimaal zijn. http://bit.ly/schaduwrapportVNbeperking Terwijl voor iedereen meteen iets wat valt te winnen http://bit.ly/arbeidsmarktregio-in-beeld Reuze interessant om met en bij elkaar door begeleide dialoog te ontdekken wat (on-)bewust speelt. Op basis van recente ervaringen van ondernemers, werknemers, professionals, wijk-/buurtbewoners, en/of bestuurders. Of misschien op basis van een vraag die binnen een team of organisatie speelt (bv.: 'Wij willen een bijdrage leveren in het creëren van arbeidsplaatsen. Het lukt ons niet/nauwelijks. Kunnen we met elkaar onderzoeken hoe dat komt?'). De dialogen worden in een vrije - niet aan institutionele regels gebonden - ruimte aangeboden. Reuze interessant om daarin te ontdekken wat mensen ervaren, wat mensen nodig hebben en hoe daar gezamenlijk meer aandacht aan te geven. Alle inzichten, vragen, ervaringen dragen bij.

Wij doen dit door

Educatie, Film, Onderzoek, Ontmoeting, Publicatie, Re-integratie

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Innovatie, Lokale economie, Nieuwe economie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie

Voor

Buurtbewoners, Jongeren, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een psychische beperking, Ondernemers, Volwassenen

Wij denken 1000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Leiden
Dit is ook interessant...

Initiatief

OverMalbruggen

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Authentiek Wonen

Initiatief

Raakvlak Academie