SIDO

Dit is een initiatief van Salah


SIDO

Social Impact Door Ondernemerschap.

Het stimuleren van ondernemerschap en circulaire economie onder kwetsbare doelgroepen.

Dit door het centraal opvangen van obstabels, risico's en tekortkomingen binnen een vereniging.

En het actief begeleiden naar ondernemerschap d.m.v workshops, bijeenkomsten en trainingen.


Wij doen dit door

Educatie, Financiering, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Re-integratie, Workshop

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Nieuwe economie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Immigranten, Jongeren, Kansarmen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Minderheden

Wij denken 17000000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Une Femme Fatale

Initiatief

Cronedomein

Initiatief

a-Lief