Aanleg moestuin, pluktuin en kruidentuin.

Dit is een initiatief van Liesbeth


Wat gaan wij doen?

Voor het starten van een educatief programma voor basisschool leerlingen willen wij moestuinen aanleggen en een kas. Deze moestuinen moeten nog aangelegd worden. Graag hebben wij hulp voor mankracht, maar ook bijvoorbeeld materialen en gereedschap. De stichting  zal als alles klaar is een programma opstellen zodat kinderen weer leren hoe de natuur groeit en bloeit. Uiteindelijk eten uit eigen moestuin zou een mooi resultaat zijn !

Wij doen dit door

Educatie, Groenonderhoud, Natuurbeheer, Ontmoeting, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Duurzaamheid, Landschap platteland, Leefbaarheid, Milieu, Natuur, Voedsel

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 800 leerlingen mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Best, Oirschot

Gerelateerde initiatieven

Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke martkplaats, waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Het IdealenKompas matcht op behoefte aan financiering, advies (verschillende expertises), menskracht, ruimte/locatie en materiaal.

Organisaties, of personen, met een aanbod voor het ondersteunen van een initiatief, maken een profiel aan voor hun aanbod. Als het profiel volledig is ingevuld ziet elke gebruiker welke initiatieven of aanbieders matchen met het eigen profiel.