Grote herinrichting originele huismussenhabitat

Dit is een initiatief van Jennifer


Grote herinrichting originele huismussenhabitat

Sinds 2004 is de huismus in gevaar van uitsterven en staat ze op de Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten. De aantallen kelderen nog steeds. Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status die compleet uit vrijwilligers bestaat, die de huismus beschermt en redt door geheel Nederland, en die een landelijk netwerk opzet van samenwerkende huismussenhabitatten. We redden tevens individuele mussen, hele mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van bestaande huismussenhabitatten. Daarmee geven we de huismus een betere toekomst. Onze eerste habitat is gesticht in 2013, huist 320 huismussen en dringend aan vervanging toe. Het jaarlijks groot onderhoud is onvoldoende toereikend daar de twee immens grote, volwassen bomen tegelijkertijd zijn doodgegaan. Hierdoor is de vitale beschutting weggevallen. Er is nu teveel open ruimte zodat er een stuk meer volwassen bomen en struiken geplaatst dienen te worden. We werken met vijf vrijwilligers in de huismushabitat. Wij hebben klus/bouwervaring en groene vingers en kunnen dit uitstekend tot een goed einde brengen. Wij hebben psychisch kwetsbare vrijwilligers met mentale gezondheidsklachten, zoals borderline, bipolaire stoornis, PTSS, depressie, of burn-out. We helpen door hen vaardigheden aan te leren, in een team te werken, en om hun plek in de samenleving te (her)vinden of te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan. Het werken in het groen en het getjilp en gekke capriolen van de mussen zijn rustgevend en genezend voor lichaam en geest. Op deze manier helpen we de meest kwetsbaren van onze maatschappij, dieren en mensen.

Wij doen dit door

Groenonderhoud, Onderzoek, Ontmoeting, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Dieren, Leefbaarheid, Milieu, Natuur, Persoonlijke ontwikkeling, Welzijn

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken Steeds vijf vrijwilligers voor het werk in de habitatten maar het gaat heel Nederland aan mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care