Stichting Kinderkamp Zuid Oost Drenthe

Dit is een initiatief van Lotte


Stichting Kinderkamp Zuid Oost Drenthe

Stichting SKZOD organiseert jaarlijks een zomerkamp voor kinderen die om uiteenlopende redenen een weekje vakantie goed kunnen gebruiken. Wij van SKZOD vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om plezier te maken. We zien graag dat ze leuke, nieuwe ervaringen opdoen. Kinderen groeien hierdoor in hun zelfvertrouwen. Wij willen we dit graag op een positieve manier stimuleren. Al meer dan veertig jaar organiseren we kinderkampen voor kinderen in Zuidoost Drenthe. Sinds 2013 onder de naam Stichting Kinderkampen Zuidoost Drenthe (SKZOD). Doel Door middel van het kinderkamp willen we de ontwikkelingskansen van deze kinderen vergroten. Dit doen we door het aanbieden van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur, muziek en toneel. Doelgroep Kinderen in de basisschoolleeftijd die zich ( tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden.

Wij doen dit door

Financiering, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Cultuur, Sociale cohesie, Sport, Welzijn, Zorg

Voor

Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Minderheden, Slachtoffers

Wij denken 50 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Coevorden, Emmen
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society