Veilige en alternatieve huisvesting voor Stijn

Dit is een initiatief van Sylvia

Wij denken ongeveer € 10.000,00 nodig te hebben en zoeken een donatie/subsidie van € 10.000,00. Wij hebben advies/expertise op het gebied van Financiering zoeken en werven. Ons materiaal bestaat uit Het zou prachtig zijn hier een mini beeldcampagne bij te maken. Waarin mijn zoon slechts een voorbeeld is van hoe een alternatieve woonvorm met goede ambulante beschermd wonen wél werkt én kostenbesparend is! .
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Groenplan