Generatie Levenslust

Dit is een initiatief van Meta


Generatie Levenslust

Generatie Levenslust is een digitale ontmoetingsplek voor ouders, uitvoerend pedagogisch professionals en opvoedondersteuners die willen investeren in de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen en hun gezin, vanuit een hechtingsgeoriënteerde en ontwikkelingsgerichte benadering. Met de bedoeling dat we een generatie gaan grootbrengen die barst van levenslust. In deze community ontmoeten ouders en (pedagogisch) professionals elkaar om gezamenlijk te leren hoe zij het een leefklimaat kunnen creëren dat tegemoet komt aan de (emotionele) behoeften van het jonge kind – en de ouders - zodat deze zich optimaal kunnen ontplooien. Missie: Wij streven naar ouders en kinderen die zich levenslustig en gezond voelen en leven in gezinnen die gekenmerkt worden door positieve, emotioneel intieme en hechte relaties tussen gezinsleden onderling. Op die manier leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van kinderen in het bijzonder en een duurzame bijdrage aan de samenleving in het algemeen. De digitale community rust op drie pijlers, die we hebben weergegeven in drie one-liners: A parents affection shapes a child’s happiness for life - Drs. John Gottman It takes a village to raise a child - Afrikaans gezegde A community is a group of people who agree to grow together - Simon Sinek

Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Ontmoeting, Vrijwilligersnetwerk, Website, Workshop

Op het gebied van

Innovatie, Internet/ICT, Leefbaarheid, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Welzijn

Voor

Gezinnen, Ouders, Volwassenen

Wij denken 10000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

St4rtup.nl