Grenzeloos Gezond

Dit is een initiatief van onbekend


Grenzeloos Gezond

'Grenzeloos Gezond' staat voor duurzaam en mondiaal verantwoord handelen in Nederland als bijdrage aan gezondheid wereldwijd. Volksgezondheid hier en elders hangen namelijk onlosmakelijk samen. De manier waarop wij hier handelen kan impact hebben op gezondheid elders in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan ons voorschrijfgedrag van antibiotica in zowel de veterinaire sector als de zorgsector. Overmatig voorschrijfgedrag heeft impact op de wereldwijde resistentie van antibiotica. Dat is niet duurzaam en willen wij door middel van het 'Grenzeloos Gezond' initiatief graag veranderen.

Met dit initiatief streven wij naar de verwezenlijking van duurzame en eerlijke zorg wereldwijd. Om deze zorg te realiseren, reiken wij (zorg)instellingen en bedrijven een mondiaal perspectief aan en nodigen hen uit dit perspectief toe te passen op hun handelen en beleid. Het toepassen van dit perspectief kan onder andere betekenen dat er wordt gestreefd naar verantwoord voorschrijfgedrag van antibiotica, waardoor wereldwijde resistentie beteugeld wordt en antibiotica beschikbaar blijft voor toekomstige generaties. Daarnaast willen wij vanuit dit initiatief samen optrekken met actoren uit verschillende sectoren om zo invulling te geven aan mondiaal verantwoord en gezond ondernemen.

Kortom, door middel van ons 'Grenzeloos Gezond' initiatief streven wij naar een grenzeloos gezonde wereld. Dit willen wij realiseren door mondiale gezondheidsvraagstukken meer gezicht te geven, bewustwording te creëren over de impact van ons handelen op de mondiale gezondheid en samen met actoren uit verschillende sectoren vorm te geven aan mondiaal verantwoord beleid en gedrag.

 


Wij doen dit door

Ontmoeting, Voorlichting

Op het gebied van

Duurzaamheid, Ontwikkelingssamenwerking, Zorg

Voor

Kansarmen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Zieken

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care