Civil Society Club

Dit is een initiatief van Civil Society Club


Civil Society Club

Civil Society Club Oegstgeest is een privaat initiatief door burgers en ondernemers, non-profit, niet-commercieel en werkt zonder overheidssubsidie. Het is een politieke kleuroverstijgend zelfstandig netwerk van maatschappelijk betrokken mensen, bedrijven en organisaties in Oegstgeest e.o., die investeren in, en steun willen geven, verwerven en genereren t.b.v. relevante maatschappelijke (burger) initiatieven, projecten, voorzieningen en goede doelen. De Civil Society Club is er voor iedereen die constructief bijdraagt aan een betere, duurzame leefgemeenschap; lokaal en mondiaal.

De Club faciliteert on- en offline ontmoetingen, stimuleert kruisbestuiving en verbindt vraag en aanbod. Dit willen wij o.a. realiseren d.m.v. een maandelijkse Open Coffee, een website/portal met matching functie, een huis-aan-huispublicatie waarin vraag en aanbod wordt gecommuniceerd en vooral door branding van het initiatief en de naam "Civil Society Club" en zichtbare manifestatie hiervan via participanten, supporters en deelnemers binnen ons bedieningsgebied en duurzame samenwerking met partners.

Inwoners, bedrijven en organisaties investeren en steunen (belangeloos en/of als sponsor) met middelen, kennis, tijd en/of expertise in hun leefgemeenschap, voor een meer sociale, solidaire en groenere leefomgeving, en in economische bedrijvigheid, die ook werkt aan een maatschappelijke en duurzame impact en rendement.


Wij doen dit door

Evenement, Internet/ICT, Onderzoek, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Proces innovatie, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Cultuur, Dieren, Duurzaamheid, Energie, Erfgoed, Geschiedenis, Innovatie, Internet/ICT, Kunst, Leefbaarheid, Lokale economie, Milieu, Mobiliteit, Natuur, Nieuwe economie, Ontwikkelingssamenwerking, Productie en consumptie, Regionale Ontwikkeling, Sociale cohesie, Sport, Veiligheid, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Alleenstaanden, Buurtbewoners, (ex)verslaafden, Gezinnen, Immigranten, Kansarmen, Kinderen, Mannen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een verstandelijke beperking, Minderheden, Ondernemers, Ouderen, Ouders, Slachtoffers, Sporters, Veteranen, Volwassenen, Vrijwilligers, Vrouwen, Zieken

Wij denken 23.000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Oegstgeest
Dit is ook interessant...

Initiatief

OverMalbruggen

Initiatief

nubewustleven