Straatwerk Project

Dit is een initiatief van Stichting La Oportunidad


Straatwerk Project

Situatieschets:

Er zijn elke dag in totaal ongeveer 2.000 kinderen in de straten van Armenia, Colombia te vinden. De helft van deze kinderen wordt dagelijks de straat opgestuurd door hun ouders om geld te verdienen voor het gezin. Onderwijs is de eerste jaren gratis maar er komen andere kosten bij kijken zoals kleding, schoolboeken, schriften en dergelijke waar geen geld voor is. De kinderen worden daarom weggehouden van school en moeten de straat op om geld te verdienen.

Dagelijks zie je deze kinderen onder andere het afval op straat doorzoeken om spullen in te leveren die te recyclen zijn. Ze lopen de hele stad af met zakken vol met  lege flessen, glas, karton of plastic. Ook zie je deze kinderen vaak jongleren of spullen verkopen voor stoplichten of drukke wegen in de stad. Anderen bedelen in het centrum en proberen op deze manier dagelijks aan geld te komen voor de familie.

De overige ongeveer 1.000 kinderen  leven 24uur per dag op straat en hebben geen thuis. Eenmaal op straat gebruikt 85% van deze kinderen inhalerende drugs zoals lijm. Kinderen zo jong als 4 jaar leven op straat en gebruiken lijm om hun problemen te vergeten en hun hongergevoelens niet te hoeven voelen.

Door het snuiven van onder andere lijm komen ze in een roes terecht wat te vergelijken is met het dronken zijn door alcohol. Ze vergeten hun problemen op dat moment even en krijgen een goed gevoel door het gebruik. Door veelvuldig gebruik raken de kinderen in een dromerige toestand die soms gepaard met hallucinaties. Aangezien deze straatkinderen hele dagen achter elkaar lijm snuiven treed er naast deze hallucinaties ook bewegingsstoornissen op en lijden ze aan geheugenverlies.

Rond gemiddeld 13 jaar gaan de kinderen andere (meer verslavende) drugs gebruiken. Erg populair is ‘bazuko’ het is relatief goedkoop en makkelijk aan te komen. ‘Bazuko’ is een drugs gemaakt van een mengsel van cocaïne, heroïne, bijtende soda en ammoniak. Vergeleken met ‘bazuko’ is crack nog gezond. De ‘bazuko’ tast de hersenen ernstig aan. Niet alleen ga je er van hallucineren maar bij veelvuldig gebruik eet het letterlijk je hersenen weg. Hoewel het ongeveer bij normaal gebruik 2 jaar  duurt voordat cocaïne echt verslavend wordt, wordt bij het gebruik van ‘bazuko’ binnen enkele weken al gesproken van een verslavende werking. Daarnaast zijn ze op straat niet vrij van misbruik en mishandeling, 80% van de jonge kinderen die op straat leven geëxploiteerd. Vaak worden zij door oudere kinderen of volwassenen gedwongen tot prostitutie.

 

Straatwerk

Stichting La Oportunidad maakt contact met de kinderen in hun “eigen omgeving” op straat.Door middel van sport, spel en educatieve activiteiten zijn wij in staat om het vertrouwen van de kinderen te winnen. Door steeds weer terug te keren op straat en te laten zien dat wij er voor hen zijn, met ze in gesprek te gaan over de oorzaak van het leven op straat en het drugsgebruik bereiken we dat ze langzaam hun verhaal gaan vertellen. Zodra we de verhalen van deze kinderen kennen kunnen we ingaan op hun problemen en kunnen we gerichte oplossingen zoeken. Tevens gaan wij op zoek naar de ouders en kijken wij hoe de thuissituatie is. We gaan in gesprek met de moeder (en vader als deze aanwezig is) en gaan deze helpen de thuissituatie te verbeteren. Alles is erop gericht om het straatkind weer terug te krijgen in zijn ouderlijk huis en om samen met het gezin te zorgen dat het kind in een gezonde omgeving verder op kan groeien.Wij verschillen van werkwijze doordat wij niet alleen het probleem van het kind aanpakken maar ook de oorzaken ervan. Als deze kinderen opgevangen worden door andere instellingen komen ze na hun behandeling weer in dezelfde situatie terecht als voorheen (en dus de reden waarom ze de straat zijn opgegaan). Vader misbruikt of mishandelt nog steeds moeder, er is nog steeds geen inkomsten voor het gezin en het kind wordt wederom weer de straat opgestuurd om geld te verdienen voor het gezin. 

Onze aanpak richt zich niet alleen op de problemen van de straatkinderen op dit moment maar wij kijken verder. Zodra wij het vertrouwen van de straatkinderen hebben gaan wij ook met moeder (en vader indien aanwezig) kijken naar de opvoedsituatie van het gezin. Onze Psychologen en pedagogen kijken naar de huidige situatie en gaan samen met de hele familie (inclusief) het straatkind, in gesprek om de situatie te verbeteren,  zodat in verloop van tijd als alle leden van het gezin behandeling gehad hebben het kind kan terugkeren naar zijn gezin en in een gezonde omgeving verder kan opgroeien.

De meeste straatkinderen komen uit families die onder de armoede grens leven. Ook hier willen wij hulp bieden voor het gezin. Door het opstarten van micro bedrijfjes geven wij deze familie de mogelijkheid om niet alleen een gezonde omgeving te creëren voor het straatkind maar tevens dat het gezin niet terugvalt in hun  oude gedrag omdat ze weer in geldnood zitten. Uiteraard zorgen wij ook hier voor de nodige begeleiding en blijven wij de vorderingen van het gezin  volgen.    

 


Wij doen dit door

Educatie, Re-integratie, Therapie, Voorlichting

Op het gebied van

Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

(ex)verslaafden, Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Slachtoffers

In

Colombia
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Steungezin.nl