Koesch

Dit is een initiatief van onbekend


Koesch

Koesch geeft stem aan ouders in het onderwijs!

Koesch is de eerste algemene landelijke oudervereniging voor en door ouders met kinderen van 0-21 jaar. Vanuit een landelijke koepel wordt expertise over alle mogelijke ouderbelangen gebundeld en beschikbaar gesteld aan onder de aangesloten leden.

Koesch wil een landelijke oudervereniging worden en streeft ernaar om binnen een jaar minimaal 4.000 betalende leden te krijgen. Ouders betalen een kleine jaarlijkse donatie als steun voor de belangenbehartiging en bemiddeling naar ouders die zich in een vergelijkbare positie bevinden. In een later stadium biedt Koesch donateurs een betaald dienstenpakket zoals bijvoorbeeld mediation bij plaatsing van een passend onderwijs kind of ondersteuning bij het opzetten van moderne ouderbetrokkenheid.

 

 


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zorg

Voor

Gezinnen, Jongeren, Kinderen, Ouders

Wij denken 4000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

New world society

Initiatief

NOSTALANDIA