Hulpmiddel Individuele Nazorg bij Kanker

Dit is een initiatief van onbekend


Hulpmiddel Individuele Nazorg bij Kanker

Aanleiding

Oncologische nazorg is een knelpunt in de zorg voor mensen met kanker. Na een intensieve behandelingsperiode ontvangen nog steeds te weinig patiënten die nazorg waar zij behoefte aan hebben. Hierdoor is herstel na kanker onnodig vertraagd of niet optimaal en is de kwaliteit van leven suboptimaal. Hierbij spelen twee zaken een rol:

  • onbekendheid met de mogelijkheden voor nazorg en
  • de moeite die het kost om te komen tot een individueel nazorgplan.

Focus

De focus van het project ligt op het ontwikkelen van een ICT hulpmiddel dat nazorg zal ontsluiten. Deze werkt op een vraag gestuurde manier en zal leiden naar een combinatie van verschillende concrete vormen van ondersteunende zorg. Het hulpmiddel zal vooral de patiënt ondersteunen, maar zeker ook zekerde hulpverlener om de patiënt te begeleiden naar een passend ondersteuningsaanbod.

Meerwaarde van het project

Het voordeel voor de patiënt zal liggen in het vergroten van zijn autonomie en zelfregie bij het vinden van een passende vormen van ondersteuning. Voor de hulpverlener zal de toegevoegde waarde liggen in het feit dat hij wordt ondersteund bij vraagverheldering en bij het inzicht in het volledige overzicht van aanbieders op het gebied van nazorg. Doormiddel van het ICT hulpmiddel wil Stichting Roparun Centra haar missie uitdragen, namelijk: zorg en ondersteuning beter bereikbaar maken en daarmee optimale ondersteuning bieden voor de oncologische patiënt en diens naaste(n).


Wij doen dit door

Internet/ICT

Op het gebied van

Internet/ICT, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Mannen, Volwassenen, Vrouwen, Zieken

Wij denken 40.000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

MOKUM ALEF

Initiatief

GroenGelinkt