centrum voor zelfontplooing De Vrijheid

Dit is een initiatief van onbekend


centrum voor zelfontplooing De Vrijheid

 Een soort school waarbinnen ieder mens zijn of haar eigen talent en vaardigheden kan overdragen naar cursisten.

Dit idee is geinspireerd door mijn eerdere werk met ervaringsdeskundigen in de GGz en mijn contacten met mensen die binnen een sociale werkplaats werken.

Ik merkte op dat, hoewel deze mensen niet meer goed kunnen meedraaien in een "normaal"arbeidsproces", ieder van hen wel degelijk over eigen kennis en vaardigheden beschikt, maar meestal niet in een situatie komt waarbinnen deze met meer mensen kan worden gedeelt. Deze kennis of vaardigheid is enorm uiteenlopend, iemand weet bijvoorbeeld alles over het vissen op karpers, een ander is goed in zelf kleding maken, weer iemand anders weet alles van muziek uit de jaren 70, of van de geschiedenis van Nederlands Indie, of van kruiden die in het wild groeien, of van computers.

Ik heb lesbevoegdheid en werk ook als docent drama. Daarnaast heb ik 16 jaar werkervaring binen het cultureel werk, met allerlei doelgroepen. Ik zou mensen kunnen helpen met het vertalen van hun kennis naar een work-shop, cursus of lespakket.

Op die manier kunnen zij zich opnieuw gewaardeerd voelen door hun kennis en/of vaardigheid en er tegelijkertijd meer mensen in laten delen. Mij lijkt dat heel leuk om te doen, gezond in de vorm van welbevinden en een doorbraak voor mensen die nu een uitzichtloos bestaan leiden.

Ik ken verschillende mensen die belangstelling hebben voor dit idee.


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Re-integratie

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Persoonlijke ontwikkeling, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een psychische beperking, Volwassenen

Wij denken 250 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Noordoostpolder
Dit is ook interessant...

Initiatief

Precious Plastic

Initiatief

bolders hofje

Initiatief

Chill Aut