Leren Ontspannen Leven

Dit is een initiatief van onbekend


Leren Ontspannen Leven

Samen met leerlingen van het Praktijkonderwijs een restaurant opzetten en  voor mensen met een kleine beurs en oudere maaltijden , theater en andere hulp aanbieden. Het met elkaar in contact brengen van verschillende burgers .(jong, oud, met en zonder beperking)

Wij willen mensen, leerlingen die het nodig hebben op een waardevolle manier laten participeren in de samenleving.

Zo krijgen ze meer kans om zich te ontwikkelen in hun sociale vaardigheden, die van groot belang zijn voor hun toekomst.

 Zie projectplan


Wij doen dit door

Evenement, Film, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Productie, Publicatie, Re-integratie, Tentoonstelling, Therapie, Voorlichting, Voorstelling, Vrijwilligersnetwerk, Website, Workshop

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Cultuur, Leefbaarheid, Persoonlijke ontwikkeling, Productie en consumptie, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Alleenstaanden, Buurtbewoners, Gezinnen, Immigranten, Jongeren, Kansarmen, Kinderen, Mannen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een verstandelijke beperking, Minderheden, Ouderen, Ouders, Volwassenen, Vrijwilligers, Vrouwen

Wij denken heel Amsterdam mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Amsterdam
Dit is ook interessant...

Initiatief

Precious Plastic

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

You(th) Challenge