Happy made by

Dit is een initiatief van onbekend


Happy made by

Happy made by ontwikkeld therapeutische en educatieve materialen voor gemarginaliseerde groepen kinderen in ontwikkelingslanden. De materialen zijn gericht op de creatie van inclusieve gemeenschappen waarbij iedereen ongeacht afkomst, handicap of uiterlijk deel kan nemen en zijn volledige potentieel kan ontwikkelen. Happy made by ontwikkelt in samenwerking met lokale professionals materialen zoals prentenboeken, werkboeken en manuals waarbij de psychosociale ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen centraal staat. Lokale expertise wordt ingezet om deze materialen ingebed te laten raken in de bestaande structuren, zoals scholen en community programma's. 

 


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Therapie, Voorlichting

Op het gebied van

Cultuur, Kunst, Ontwikkelingssamenwerking, Sociale cohesie

Voor

Immigranten, Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Minderheden

Wij denken De nieuwe generatie in ontwikkelingslanden mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Ethiopië, Kenia, Oeganda, Tanzania
Dit is ook interessant...

Initiatief

OverMalbruggen

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Raakvlak Academie

Initiatief

Delivery2care