www.soepbusutrecht.nl

Dit is een initiatief van onbekend


www.soepbusutrecht.nl

Iedereen verdient liefde & aandacht & voedsel

Voor alle niet rechthebbende dak- en thuislozen in de gemeente Utrecht winter 2011-2012

Heb vrijwilligers, donaties, giften, sponsering, spullen in natura, een bestel bus en handige handjee


Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Ontmoeting, Proces innovatie, Publicatie, Re-integratie, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Lokale economie, Sociale cohesie, Veiligheid, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Alleenstaanden, Buurtbewoners, (ex)verslaafden, Gezinnen, Immigranten, Jongeren, Kansarmen, Kinderen, Mannen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Minderheden, Ondernemers, Ouderen, Ouders, Sporters, Volwassenen, Vrijwilligers, Vrouwen, Zieken

Wij denken 100 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Utrecht
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society