leerkringen

Dit is een initiatief van onbekend


leerkringen

Ik heb de Leerkring bedacht ten bate van geestelijk volwaardige invalide of langdurig zieke middelbare scholieren.Pubers met een invaliderende aandoening en een goed verstand worden vaak van school gestuurd. Mijn zoon is dit overkomen toen hij op een gymnasium zat. De school bleek alleen begeleiding gefinancierd te kunnen krijgen voor kinderen/jongeren die in het leren gehinderd worden en/of een beperking ondervinden door een psychische aandoening.Funest in alle opzichten in deze belangrijke ontwikkelingsfase.

Afgelopen jaar zijn er een paar soortgelijke gevallen in de publiciteit geweest.

Mijn zoon mocht op een gegeven moment  naar een school in een revalidatiecentrum. Dit bleek echter niet het niveau te hebben waar het mee adverteerde, maar had alleen een aanbod voor kinderen met een geestelijke handicap. Op papier werd mijn zoon aan dat niveau aangepast. (Dus heeft hij nu de rest van zijn leven stukken dossier  die niet over hem gaan.) Dat dit volkomen in strijd was met eerdere psychiatrische rapportages waarin duidelijk wordt gesteld, dat het enige waar mijn zoon psychisch last van heeft voortvloeit uit zijn lichamelijke toestand(Pijn en onderpresteren).  De leerplichtambtenaar schaarde zich echter aan de zijde vanhet revalidatiecentrum.

En een Onderwijs  begeleidingsdienst mag niets doen als er een rec-3 indicatie is.

In hoogbegaafdheid gespecialiseerde onderwijsinstellingenkunnen niets betekenen voor een invalide leerling. 

Kortom, geen passend onderwijs vooreen kind met expliciet gymnasium-advies

Als een kind niet naar school kan,moet je het onderwijs naar het kind brengen. Daarvoor heb ik de Leerkring bedacht. Je zoekt per vak een  leerkracht, liefst van de oude stempel. Deze blijken vaak beter in staat tot eenduidig onderwijs en dat heeft een hoogbegaafd kind nodig. Een (hoogbegaafd) kind red het niet met alleen een i-pad. Die heeft mondelinge toelichting nodig om niet te verdwalen in de mogelijkheden en net als iedereen ook wat positieve waardering.

De leraar van de Leerkring geeft ca 1 keer per week opdrachten en uitleg.Hier moet wel een kleine financiële vergoeding tegenover staan. En je werft ontwikkelingsgelijken op een plaatselijke school , die ieder met een vak meehelpen.Daarvan komt er dagelijks een langs om samen huiswerk te maken o.i.d.Deze scholieren moeten ook wat krijgen voor hun inzet.Noem het maar een soort sociale stage.

Het kan zijn dat Leerkringen elkaar overlappen. Dan kijk je of meerdere leerlingen binnen een Leerkring passen. (Welk kind is het meest mobiel? Wanneer hebben ze hun beste uren?Is het mogelijk om iemand met een internetverbinding mee te laten doen op de uren met de leerkracht?)

Door allerlei factoren loopt een invalide jongere fors tijdsverlies op.Ambtelijke molens draaien nou eenmaal langzaam. En ook erkenning van de lichamelijke klachten kan lang duren. Met de Leerkring kan de leerling zelf het tempo bepalen. En op die manier toch weer redelijk aansluiten bij leeftijdsgenoten na de middelbare school.

Ook kan er een effectief leerprogramma geboden worden door zg top-down-leren. Simpel gezegd: daarbij breng je in kaart wat de leerling al weet en concentreer je je op wat hij nog niet weet.


Wij doen dit door

Educatie, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Jongeren, Mensen met een fysieke beperking, Zieken

Wij denken ik hoop genoeg mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Noord-Holland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Precious Plastic