Stichting Aan de Knoppen

Dit is een initiatief van aan de Knoppen


Stichting Aan de Knoppen

Stichting Aan de Knoppen is een vrijwilligersorganisatie die is opgericht om bewoners in Amsterdam-Zuidoost computervaardigheden te leren zodat zij zelfstandig kunnen blijven in een maatschappij die steeds vaker online is. De vraag hiernaar is groot, het aantal cursisten en vrijwilligers bijft groeien.

Onze doelgroep is de oudere bewoners van met name Amsterdam Zuidoost, die de aansluiting met de digitale ontwikkelingen hebben gemist. Deze bewoners zijn veelal afkomstig uit diverse werelddelen, met vaak een sociaal-economische achterstand. De stichting realiseert dit doel door het verzorgen van computercursussen, onder meer in de buurthuizen. Ex-cursisten kunnen tevens worden opgeleid als assistent-docent en doorgroeien naar docent.
De cursuskosten zijn minimaal om juist die bewoners met een sociaal-economische achterstand te bereiken. Voor de financiering van de cursussen (cursusontwikkeling, huur leslocaties en computers) is het verwerven van subsidies, fondsen en donaties noodzakelijk. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor de periode 2015-2017 heeft de stichting zich ten doel gesteld de activiteiten uit te breiden naar bewoners met taal-, leer-, geheugen- en mobiliteitsproblemen. Ook deze bewoners willen graag digitaal zelfredzaam worden. Die zelfredzaamheid vergroten we op drie gebieden:
- financiële zelfstandigheid door mensen te leren Internetbankieren en zelfstandig huur- en zorgtoeslag aan te vragen
- maatschappelijke activering door mensen te leren online vacaturebanken te raadplegen, online te solliciteren of vrijwilligerswerk te vinden
- sociale activering door het leggen en onderhouden van sociale contacten, raadplegen van buurt-gerelateerde activiteitensites en netwerkvergroting via sociale media.
Dit vereist wel een grondige aanpassing van de lesmethode en -materialen.


Wij doen dit door

Educatie, Internet/ICT, Ontmoeting, Re-integratie, Vrijwilligersnetwerk, Workshop

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Leefbaarheid, Mobiliteit, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Buurtbewoners, Kansarmen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Ouderen

Wij denken 300+ mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Amsterdam
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Old Mobile

Initiatief

New world society