WijkAdvies

Dit is een aanbod door Stichting WijkAlliantie


WijkAdvies

WijkAdvies ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en bewoners op het brede gebied van bewonersbetrokkenheid in wijken met diverse culturen. WijkAdvies weet talenten van bewoners optimaal benutten om de leefbaarheid te verbeteren. Een duurzame interculturele ontmoeting tussen inwoners van uw wijk of stad te stimuleren. Uw medewerkers trainen hoe ze actieve participatie het beste kunnen faciliteren.

De winstmarge die WijkAdvies behaalt met het uitbrengen van advies of uitvoeren van opdrachten voor met name woningcorporaties en gemeenten, vloeit direct terug naar de ideële moederorganisatie, WijkAlliantie. Op deze manier kan WijkAlliantie nieuwe maatschappelijke projecten initiëren en ontwikkelen.

WijkAdvies geeft advies op maat. Onze benadering is realistisch, persoonlijk, daadkrachtig en doe-gericht. Onze diensten zijn ontwikkeld op basis van meer dan twaalf jaar ervaring in wijk– en buurtwerk.


Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht

Advies / Expertise op het gebied van

Klankbord / sparring partner, Projectplan / businessplan

Menskracht

Advisering, ondersteuning, debatbegeleiding, dagvoorzitter, training van werknemers.
Dit aanbod is ook interessant...