Fonds Nuts Ohra

Dit is een aanbod door Fonds NutsOhra


Fonds Nuts Ohra

Fonds NutsOhra geeft financiele ondersteuning voor projecten in de gezondheidszorg in brede zin in Nederland.

Wij richten ons op projecten die de zorg verbeteren voor mensen met een beperking, ziekte of gezondheidsrisico. Onze  focus ligt daarbij op innovaties in de zorg, op participatie en zelfredzaamheid.  Ook projecten gericht op aan zorg gerelateerde welzijn vallen binen de criteria.

Bij de beoordeling wordt sterk gelet op het concrete eindresultaat van hett project , het nut daarvan voor de patient of client en de mate waarin spake is van verbetering van kwaliteit van leven.
Fonds NutsOhra heeft bij de prioritering speciale aandacht voor vergeten groepen en groepen die tussen wal en schip vallen.


Wij bieden

Financiering, Donatie
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

SKAN Fonds