NATnlLAB - Vuurtoreneiland

Dit is een initiatief van NATnl


NATnlLAB - Vuurtoreneiland

Staatsbosbeheer zoekt momenteel een ondernemer die Vuurtoreneiland  - een fort in het IJmeer, bij Durgerdam, onder de rook van Amsterdam -  wil restaureren en exploiteren.  Voorjaar 2012 zal hiervoor de aanbestedingsprocedure worden gestart.

Stichting NATnl ontwikkelt environments waarmee zij het brede publiek ruimte wil bieden om in aanraking te komen met basis componenten en processen uit hun LEEFOMGEVING-samenleving, de samenhang hiertussen en draagkracht hiervan. NATnl: ‘het natte Nederlandse deltamilieu en de interactie van de mens met dit milieu’ en de locatie waar zo'n environment wordt gerealiseerd worden hierbij als object van onderzoek en beleving genomen.

Stichting NATnl ziet in het Vuurtoreneiland  - als miniatuur van nat-Nederland en metafoor voor de NATnl-thematiek - de ideale omgeving om eens in alle rust en met afstand naar onze habitat en de relatie die wij hiermee hebben te kunnen kijken en om met de ‘basics’ die hieraan ten grondslag liggen in aanraking te komen. Met realisatie van het plan NATnlLAB (WaterlandLAB) willen we omwonenden, gebruikers en bezoekers van deze plek (Amsterdam e.o.) zowel ruimte en voorzieningen bieden voor ontspanning en plezier, als voor oriëntatie en experiment met de NATnl-thematiek en de vele opgaven en uitdagingen hieraan verbonden. Wij zijn momenteel op zoek naar financiering voor de nadere uitwerking van dit plan, personen die ons bestuur willen komen versterken en naar partijen die willen participeren in de realisatie van dit project. 


Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Ontmoeting, Tentoonstelling

Op het gebied van

Natuur, Water

Voor

Jongeren, Kinderen, Ouderen, Volwassenen

Wij denken ca. 30.000 bezoekers per jaar. mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Noord-Holland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Het Dierenorkest

Initiatief

Erasmus Tuinen

Initiatief

Stichting Klean